Lövestad Larmcentral AB

Företaget

Lövestad Larmcentral är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008, miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004 och certifierade enligt SSF 136:4. Vår huvudsakliga uppgift är mottagning och förmedling av larm samt telefontjänster till externa företag. Vi tar emot kameralarm och utför kameraövervakning till företag och privatpersoner. All personal är kontrollerad genom Rikspolisstyrelsens belastningsregister samt har undertecknat förbindelse om tystnadsplikt beträffande sekretess. Lövestad Larmcentral sätter alltid kunden i centrum med strävan att att uppfattas som ett företag präglat av effektivitet,flexibilitet, god service, hög säkerhet och prisvärdhet. Drivkraften i detta är alla medarbetares engagemang, motivation och yrkeskunnande.

Säkerhet och trygghet

Lövestad Larmcentral skapar säkerhet och inger trygghet genom att identifiera, analysera och förebygga risker för skador och förluster. Vi uttrycker kvalitet i vårt arbete, i möten med kunder och med varandra. Vi skapar förtroende för vårt kunnande och vår vilja att alltid motsvara kundens krav och förväntningar. Kunden ska känna att vi lyssnar och att samarbetet är okomplicerat och trivsamt.

 

 

Ladda ner vår Verksamhets Policy

 

Resurser och kostnader

Vi beaktar resursanvändning i våra anbud så att kostnaden för våra tjänster blir så låg som möjligt för kunden och utan onödig miljöpåverkan. Vi ska med miljölagstiftelsen och tillänglig kunskap som grund utarbeta riktlinjer och rutiner för vårt miljöarbete. Vi strävar hela tiden efter att uppnå förbättringar inom miljöarbete genom att öka våra kunskaper om miljön och hur vi påverkar den. Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och förebyggande genom uppföljning av lag-och myndighetskrav, identifiering av risker, långsiktig planering och vid behov omedelbara åtgärder.