Den intelligenta Kameracentralen

För att öka säkerheten hos dig, ditt företag och dina anställda har du möjlighet att ansluta kameror till Lövestad Larmcentral kameracentral. Kameraövervakning är ett effektivt sätt att bevaka en fastighet, lokal eller ett område. Lövestad Larmcentral erbjuder dig som kund möjlighet att välja mellan olika kameratjänster.

Lövestad Larmcentral kan fjärrstyra larmanläggningar. Vi har då möjlighet att säkerställa in/utpassage via ett passagesystem, dörrar eller grindar när det är obemannat hos er. Med kameror kan vi utföra rondering, vi bevakar en fastighet, lokal eller ett område.

Ni som kund bestämmer hur ofta det ska utföras. Det kan vara slumpvis ett antal tillfällen per vecka, endast ett enstaka tillfälle eller enligt ett tidschema allt enligt era önskemål och era krav. Lövestad Larmcentral kan vid utlöst larm koppla upp mot kamera, larmoperatören kan då övervaka larmplatsen via sin monitor och snabbt agera och sätta in rätt åtgärd som behövs.

Tystnadsplikt

All personal är kontrollerad genom Rikspolisstyrelsens belastningsregister samt har undertecknat förbindelse om tystnadsplikt beträffande sekretess.
Samtliga personal på larmcentralen är utbildade individuellt i kamerahantering och analysering av situationer. Läs mer om detta

rikspolisstyrelsen

 

Kameraövervakning

Oavsett vad ni har för behov av kameraövervakning så hjälper vi er. Det kan vara allt från övervakning av en fastighet under vissa tider till att sköta in och utpassage genom grindar. Behovet av kamera övervakning ökar mer och mer i takt med att tekniken blir billigare och mer tillgänglig.

Intresserad av kameraövervakning, vi kan erbjuda tjänster och färdiga lösningar för dig som privatperson eller företagare. Kontakta oss idag så berättar vi mer.

 

Kontakta oss

 

Har ni kameror anslutna till annan larmcentral?

Om du har kameror anslutet till annan larmcentral så kan du välja att flytta över ditt kamera abonnemang till oss. Önskar du koppla om dina kameror till oss vänligen ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

  • Trygghet behöver inte vara en dyr affär

  • Stor valfrihet bland installatörer och vaktbolag

  • Vi skräddarsyr och anpassar oss enligt ert önskemål

  • Certifierad och auktoriserad larmcentral

  • Hjälp hela vägen

 

 

Slide background

 

Ett kort urval av våra kameratjänster

Våra tjänster finns tillgängliga för privatpersoner, företag och kommuner, samt alla som vill förebygga brott och skadegörelse på ett effektivt och tryggt sätt.

Vi kan erbjuda dig som kund eller blivande kund, bland annat nedan tjänster. Har du behov av övervakning på något annat? Vänligen tveka inte och kontakta oss, vi finns där för dig.

 

Områdesbevakning

Med hjälp av kameror placerade runt er fastighet kan vi hålla koll på området dygnet runt, året runt.
Vi bevakar det utsatta området och tillämpar lämplig åtgärd när det behövs. Inbrottslarm kombinerat med kameraövervakning gör att vi kan verifiera om det är pågående inbrott, skadegörelse eller brand. Larmcentralen kan då snabbt vidta dom åtgärder som behövs.

Kamerarondering

Med kamerarondering får du en lösning som förhindrar och förebygger brott dygnet runt, året runt.
Vi kan vid valda tillfällen eller slumpmässigt utföra en rondering av objektet för att se att allt är som det skall.
Vid eventuell händelse vidtar operatör vald åtgärd.

Hemgångs assistans

Med vår hemgångs assistans kan vi följa er eller er personal vid hemgång, allt detta för att du som kund skall slippa kostnaden med en väktare på plats. Vår hemgångs assistans får dessutom era anställda samt medarbetare att känna sig trygga vid hemgång.

Styrning av grindar

Vi kan utföra fjärrstyrning av grindar och passager, det kan vara kör grindar till åkerier och företag. Det kan vara dörrar till sluss system och personal ingångar. Med denna tjänsten kan vi öppna och stänga vid leveranser, se till att personalen kan lämna och gå hem utan att någon står utanför och väntar.

 

Slide background

 

Övervakning av byggarbetsplatser

Byggarbetsplatser är förmodligen ett av dem mest stöldbenägna platserna. Allt från maskin och verktyg till byggmaterial. Viktiga delar för att inte få stopp i arbetet vilket leder till förseningar som i sin tur påverkar företaget ekonomiskt.
Att säkra upp byggarbetsplatsen med övervakningskameror är därför ett bra och tryggt val.

Kameraövervakning gör att pågående stöld eller intrång kan avvärjas med hjälp av exempel högtalare, väktare eller polis.

Dessutom är användning av högtalare ett effektivt hjälpmedel att stoppa och förhindra stöld och skadegörelse i ett mycket tidigt skede.

Våra övervakade anläggningar finns över hela Sverige.

 

Kund exempel på misstänkt kopparstöld

Tack vara kameraövervakningen kunde våra larmoperatörer guida polis och väktare snabbt och smidigt till den misstänkta förövaren.

Polis och väktare kunde sedan gripa den misstänkta koppar tjuven.

Tack vara snabb respons från larmcentral samt polis reducerades även skadorna på fastigheten markant.

 

 

 

Lösningen

Kunden ovan hade ”smarta kameror” med analys monterat på strategiskt valda platser runt om byggarbetsplatsen.

Samtidigt som den misstänkta personen klättrade över stängsel och begav sig mot fasaden för att montera ner kopparplåt fick våra larmoperatörer larm och kunde direkt vidta dom på förhand uppsatta instruktionerna.

 

cctvaxis

 

Kameror med smart analys

Vi arbetar kontinuerligt med smart analys i kamerasystemen, detta för att urskilja om det är djur eller mänsklig aktivitet på det övervakade området. Med smart analys i kameran plockar du bort alla ”falsk larm” och gör detekteringen av det bevakade området betydligt enklare.

 

 

Integrering av kamerasystem

Lövestad Larmcentral AB tar idag emot och arbetar kontinuerligt i dom mest förekommande VMS program som finns på marknaden. Vi arbetar med programvaror från olika leverantörer på ett smart och säkert sätt. Larmcentralen är auktoriserad och certifierad enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SSF 136:4. Vi är en fristående larmcentral vilket betyder att vi samarbetar med bevakningsföretag och larminstallatörer över hela landet.

Kamerasystemen och dess integrering på larmcentralen är ett ständigt arbete, allt för att ligga i framkant och för att kunna förse dig som kund med just dom lösningarna du söker och är i behov av.

Vi arbetar med bland annat nedan kamerasystem, men självklart även med mindre kända. Hör med oss och vi lovar nästan att vi kan övervaka just er anläggning.

 

axis_logokentima  VideoIQ_Logo_Tag_Color videoiq Genetec

Avigilon_Logos?? CMYKmilestonelogo    exacqlogo-grad-PC