Kvalitet och miljö

 Lövestad Larmcentral arbetar utefter ett integrerat Ledningssystem som omfattar både
Kvaliet och Miljö. Vi är certifierade för kvalitet enligt ISO 9001:2008, för miljö enligt ISO 14001:2004 och för larmcentral enligt SSF 136:4. Lövestad Larmcentral arbetar och verkar för ständig förbättring av företagets kvalitet och miljöpåverkan. Vi efterlever lagar, förordningar och andra ställda krav. Vår personal genomgår kontinuerlig utbildning, personalen har genomgått miljöutbildning. Vi källsorterar för att främja miljön. Miljöaspekter ska beaktas vid inköp och energianvändning. Vi värnar om tryggheten och miljön och sätter människors säkerhet och hälsa i centrum.

 

Källsortering

Som en miljöcertifierad larmcentral källsorterar vi vårt avfall, så som matavfall batterier papper etc.

LED lampor

Istället för vanliga lampor används endast LED och energisnåla lampor.

Rörelsevakter

För grönare miljö och mindre energi förbrukning har vi installerat rörelsevakter i fastigheterna.

Grön serverhall

Som ett steg mot ett grönare företag satsar vi på virtuel server miljö.