Välkommen till Lövestad Larmcentral

Lövestad Larmcentral är en rikstäckande larmcentral som tar emot alla på marknaden förekommande larmformat. Larmcentralen är auktoriserad och certifierad enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SSF 136:4.

Vi är en fristående larmcentral vilket betyder att vi samarbetar med bevakningsföretag och larminstallatörer över hela landet. Detta tillvägagångssätt ger dig som kund större valfrihet om någon part inte lever upp till dina förväntningar.

Lövestad Larmcentral sätter alltid kunden i centrum med strävan att uppfattas som ett företag präglat av effektivitet, flexibilitet, god service, hög säkerhet och prisvärdhet.

Kontakta oss

Lövestad Larmcentral AB
Södergatan 18
275 75  Lövestad
Tel: 0417-788 00
Fax: 0417-788 10
larmcentralen@lovestadlarmcentral.se

sbcs

Företaget

Vår huvudsakliga uppgift är mottagning och förmedling av larm samt telefontjänster till externa företag. Vi tar emot kameralarm och utför kameraövervakning till företag och privatpersoner. All personal är kontrollerad genom Rikspolisstyrelsen belastningsregister samt har undertecknat förbindelse om tystnadsplikt beträffande sekretess. Lövestad Larmcentral sätter alltid kunden i centrum med strävan att att uppfattas som ett företag präglat av effektivitet,flexibilitet, god service, hög säkerhet och prisvärdhet.

Drivkraften i detta är alla medarbetares engagemang, motivation och yrkeskunnande. Läs mer genom att klicka här!

Kvalitet och Miljö

Lövestad Larmcentral arbetar utefter ett integrerat Ledningssystem som omfattar både
Kvaliet och Miljö. Vi är certifierade för kvalitet enligt ISO 9001:2008, för miljö enligt ISO 14001:2004 och för larmcentral enligt SSF 136:4. Lövestad Larmcentral arbetar och verkar för ständig förbättring av företagets kvalitet och miljöpåverkan. Vi efterlever lagar, förordningar och andra ställda krav. Vår personal genomgår kontinuerlig utbildning, personalen har genomgått miljöutbildning. Vi källsorterar för att främja miljön. Miljöaspekter ska beaktas vid inköp och energianvändning. Vi värnar om tryggheten och miljön och sätter människors säkerhet och hälsa i centrum. Läs mer!

 

Affärsidé

Vår affärsidé är som oberoende larmcentral mottaga och förmedla alla typer av larm till offentliga verksamheter, publika och privata företag samt privatpersoner. Läs mer!

 

Certifiering

Man hör ofta ordet certifiering, men vad betyder det egentligen för dig som kund? Vi har tagit hjälp av sakerhetsleverantorer.se för att försöka förklara vad en certifierad larmcentral betyder. Läs mer!