Personlarm 2017-05-16T13:05:25+00:00

Personlarm / Överfallslarm

Lövestad Larmcentral kan bl.a erbjuda personlarm med GPS positionering, tracking och efterspårning.

Personlarm ger ökad trygghet i en hotfull situation eller vid ensamarbete. Med ett tryck på larmknappen skickas ett larm med GPS positionering till Lövestad Larmcentral. När ett larm når larmcentralen startar ett kartprogram automatiskt och vi ser var larmet kommer ifrån. Larmoperatören hanterar larmet utefter en från kunden framtagen åtgärdsplan.

Personlarm finns med eller utan medhörning. Med medhörning menas att larmoperatören kan höra vad som sker hos den som larmat. Vi kan när som helst begära position från en larmenhet. Samtliga larm kan vidarebefordra SMS eller E-post.

Som arbetsgivare kan man enkelt förbättra arbetsmiljön för utsatta medarbetare.

Har ni personlarm anslutet till annan larmcentral?

Om ni har personlarm anslutet till annan larmcentral så kan du välja att flytta över detta abonnemang till oss. Önskar ni koppla om dessa till oss, ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

  • Mer ekonomiskt

  • Trygghet att lita på

  • Stor valfrihet bland vaktbolag

Låt oss sköta er telefonpassning – dygnet runt

Vi erbjuder telefonpassning till små som stora företag, vill ni försäkra er om att ni inte missar några viktiga samtal och går miste om viktiga affärer?
Vill ni minska företagets kostnader för växeltjänster, och andra telefoni tjänster?

  • Öka lönsamheten

  • Missa inga fler viktiga samtal

  • Få loggade rapporter på inkomna ärenden