Lövestad Larmcentral Kameracentral

Med över 3,000+ kameror anslutna, och med smart integrerad teknik samt hög säkerhet så är vi kameracentralen för er! Vill du veta mer om våra lösningar och vad vi kan erbjuda just dig? Kontakta oss idag på telefon 0417-788 00

Kameraövervakning

För att öka säkerheten hos dig, ditt företag och dina anställda har du möjlighet att ansluta kameror till Lövestad Larmcentral kameracentral. Kameraövervakning är ett effektivt sätt att bevaka en fastighet, lokal eller ett område.

Lövestad Larmcentral erbjuder dig som kund möjlighet att välja mellan olika kameratjänster. Lövestad Larmcentral kan fjärrstyra larmanläggningar. Vi har då möjlighet att säkerställa in/utpassage via ett passagesystem, dörrar eller grindar när det är obemannat hos er.

Med kameror kan vi utföra rondering, vi bevakar en fastighet, lokal eller ett område. Ni som kund bestämmer hur ofta det ska utföras. Det kan vara slumpvis ett antal tillfällen per vecka, endast ett enstaka tillfälle eller enligt ett tidschema allt enligt era önskemål och era krav.

Lövestad Larmcentral kan vid utlöst larm koppla upp mot kamera, larmoperatören kan då övervaka larmplatsen via sin monitor och snabbt agera och sätta in rätt åtgärd som behövs.

Produktblad

Här kan du ladda ner denna sidan som ett produktblad avseende kameraövervakning till larmcentral

Får ni ut maximalt med kapacitet av ert befintliga kamerasystem idag?

Kameraövervakning har blivit en allt mer vanlig syn i samhället, samtidigt som behovet ökar blir tekniken allt mer säkrare och mer tillgänglig. Problemet som kvarstår är att vem som helst kan mer eller mindre installera ett kamerasystem idag.

Vi på Lövestad Larmcentral AB är Auktoriserade och Certifierade vilket innebär att vi erhåller både kvalitet och kunskap. Kontakta oss så hjälper vi er med ert befintliga kamerasystem och ser över er lösning och vad vi kan erbjuda dig

Områdesbevakning

Med hjälp av kameror placerade runt er fastighet kan vi hålla koll på området dygnet runt, året runt.
Vi bevakar det utsatta området och tillämpar lämplig åtgärd när det behövs. Inbrottslarm kombinerat med kameraövervakning gör att vi kan verifiera om det är pågående inbrott, skadegörelse eller brand. Larmcentralen kan då snabbt vidta dom åtgärder som behövs.

Kamerarondering

Med kamerarondering får du en lösning som förhindrar och förebygger brott dygnet runt, året runt.
Vi kan vid valda tillfällen eller slumpmässigt utföra en rondering av objektet för att se att allt är som det skall.
Vid eventuell händelse vidtar operatör vald åtgärd.

Hemgångs assistans

Med vår hemgångs assistans kan vi följa er eller er personal vid hemgång, allt detta för att du som kund skall slippa kostnaden med en väktare på plats. Vår hemgångs assistans får dessutom era anställda samt medarbetare att känna sig trygga vid hemgång.

Styrning av grindar, passager

Vi kan utföra fjärrstyrning av grindar och passager, det kan vara kör grindar till åkerier och företag. Det kan vara dörrar till sluss system och personal ingångar. Med denna tjänsten kan vi öppna och stänga vid leveranser, se till att personalen kan lämna och gå hem utan att någon står utanför och väntar.

Kameracentral

Vår kameracentral hanterar och verifierar idag kameralarm från privatpersoner, företag, hamnar, skolor och kommuner. Våra operatörer är speciellt utbildade i verifiering och analysering av kameraövervakning. Samtlig personal är kontrollerad genom Rikspolisstyrelsens belastningsregister samt har undertecknat förbindelse om tystnadsplikt beträffande sekretess. Detta för att du som kund ska känna dig trygg i våra händer.

Den smarta kameracentralen där integrerad teknik och smart videoanalys är den stora framgången. Våra operatörer arbetar i realtid med kameraövervakning och kan vid en eventuell händelse tillkalla rätt instans, så som väktare, polis eller räddningstjänst

Realtid (LIVE)

Operatörerna kan vid händelse aktivera och följa en eventuell händelse i realtid. På det här viset kan väktare, polis eller räddningstjänst guidas till rätt plats och kontinuerligt få uppdatering på vad som sker på det övervakade området

Verifiering

Med hjälp av kameror kompletterade till ett befintligt inbrottslarm kan operatören verifiera brand, inbrott och skadegörelse. Utefter detta sätts rätt instans in och vidare skada kan förhindras.

HD kamera

Med högupplösta HD kameror kan operatör och larmcentral verifiera och identifiera personer. Detta kan vara en lösning för att verifiera och ge åtkomst till behöriga personer vid en in eller ut passage.

Högtalare

Vid ett eventuellt intrång eller pågående skadegörelse kan operatören via mikrofon påkalla uppmärksamheten genom att göra utrop i högtalare på det övervakade området. Genom användandet av högtalare kan man i ett tidigt skede stoppa och förhindra vidare skada på fastighet.

Har ni kameror kopplade till annan larmcentral idag?

Om du har kameror anslutet till annan larmcentral eller kameracentral så kan du välja att flytta över ditt kamera abonnemang till oss. Önskar du koppla om dina kameror till oss betalar du ingenting till oss så länge som ditt gamla avtal löper med annan larmcentral. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Tystnadsplikt!

All personal på Lövestad Larmcentral AB är kontrollerad genom Polismyndighetens belastningsregister samt har undertecknat förbindelse om tystnadsplikt beträffande sekretess.