Kundundersökning Lövestad larmcentral AB

Vänligen fyll i nedan uppgifter, välj om vi får kontakta dig eller inte.

Datum för undersökning:

Får vi kontakta dig? JaNej

Namn:
Efternamn:
Telefon:
E-Post:

Är du privatkund eller företags kund?

1. Hur upplever ni oss som larmcentral?
Mycket nöjdNöjdMissnöjdMycket missnöjd

Om missnöjd, beskriv gärna kortfattat varför:

2. Hur nöjda är ni totalt sett med oss?
Mycket nöjdNöjdMissnöjdMycket missnöjd

Om missnöjd, beskriv gärna kortfattat varför:

3. Hur troligt är det att ni rekommenderar oss till någon annan?
TroligtMycket troligtNej

Om inte, vänligen beskriv kortfattat varför:

4. Hur troligt är det att ni kommer använda någon av våra övriga tjänster som vi kan erbjuda?
TroligtMycket troligtNej

Om inte, vänligen beskriv varför:

5. Hur nöjda är ni med vårt tjänsteutbud?
Mycket nöjdNöjdMissnöjdMycket missnöjd

Om missnöjd, vänligen beskriv kortfattat varför:

6. Finns det någon tjänst ni tycker vi saknar?
JaVet inteNej

Om ja, vänligen beskriv vilken tjänst eller vad vi kan erbjuda:

7. Hur upplever ni vår personals bemötande?
Mycket nöjdNöjdMissnöjdMycket missnöjd

Om missnöjd, vänligen beskriv kortfattat varför:

8. Hur upplever ni den servicen ni får från oss?
Mycket nöjdNöjdMissnöjdMycket missnöjd

Om missnöjd, vänligen beskriv kortfattat varför:

9. Hur upplever ni vår hemsida?
BraMycket braDåligtmycket dåligt

Om dåligt, vänligen beskriv kortfattat varför:

10. Är det någonting vi behöver förbättra?
NejVet inteJa

Om ja, vänligen beskriv kortfattat vad:

[recaptcha]