Kund undersökning 2018-01-13T14:05:14+00:00

Kundundersökning Lövestad larmcentral AB

Vänligen fyll i nedan uppgifter, välj om vi får kontakta dig eller inte.

Datum för undersökning:

Får vi kontakta dig? JaNej

Namn:
Efternamn:
Telefon:
E-Post:

1. Hur upplever ni oss som larmcentral?
BraMycket braDålig

Om dåligt, vänligen beskriv varför

2. Hur nöjda är ni totalt sett med oss?
NöjdMycket nöjdMindre nöjd

Om du inte är nöjd, vänligen beskriv varför

3. Hur troligt är det att ni rekommenderar oss till någon annan?
TroligtMycket troligtMindre troligt

Om mindre troligt, vänligen beskriv varför

4. Hur troligt är det att ni kommer använda någon av våra övriga tjänster som vi kan erbjuda?
TroligtMycket troligtMindre troligt

Om mindre troligt, vänligen beskriv varför

5. Hur nöjda är ni med vårt tjänsteutbud?
NöjdMycket nöjdMindre nöjd

Om mindre nöjd, vänligen beskriv varför

6. Finns det någon tjänst ni tycker vi saknar?
JaVet inteNej

Om ja, vänligen beskriv vilken tjänst eller vad vi kan erbjuda

7. Hur upplever ni vår personals bemötande?
PositivtVet inteNegativt

Om negativt, vänligen beskriv varför

8. Hur upplever ni den servicen ni får från oss?
BraMycket braMindre bra

Om mindre bra, vänligen beskriv varför

9. Hur upplever ni vår hemsida?
BraMycket braMindre bra

Om mindre bra, vänligen beskriv varför

10. Är det någonting vi behöver förbättra?
NejVet inteJa

Om ja, vänligen beskriv lite kort