Hisslarm 2017-05-16T11:59:09+00:00

Hisslarm – Nödtelefon 

Vi på Lövestad Larmcentral AB har stor erfarenhet utav mottagning av hisslarm och felanmälningar. Vi har idag möjlighet att ta emot alla kända larmformat, vi tar även emot system som utför tjänster för testlarms kontroller av utrustning i hissen om den har möjlighet att utföra detta. Vi förmedlar inkomna felanmälningar i bl.a hanteringsprogrammen LiftIt, Entré och Winserv-online.

Så här fungerar det

När ett hisslarm aktiveras skickas detta omedelbart till larmcentralen, med hjälp av förutbestämda åtgärder som satts upp gentemot hissbolag skickas rätt personer ut till platsen omedelbart. Hisslarm med talförbindelse gör att vi kan kommunicera direkt med den nödställde. Detta medför att den nödställde känner sig trygg och vet att jourpersonal är på väg.

Alla tjänster på ett och
samma ställe. 

Som larmcentral kan vi ta hand om alla
era tjänster i fastigheten, på så sätt får
ni en bättre helhetslösning och större 
kontroll över utgifterna.

 

okokvit Hisslarm

okokvit Nödtelefon

okokvit Fastighetsjour

okokvit Störningsjour

okokvit Felanmälningar

okokvit Telefonpassning

okokvit Dygnet runt, året runt

Testlarm

Vi arbetar idag med system som utför tjänster för testlarms kontroller av utrustningen i hissen, om den har möjlighet att utföra detta. På så sätt vet ni med säkerhet att kommunikationen mellan hissen och larmcentralen är okej.

Kommunikation

Hisslarm med talförbindelse gör att vi på larmcentralen kan kommunicera direkt med den nödställde i hissen. Detta medför att den nödställde känner sig trygg och vet att jourpersonal är på väg.

Arbetsorder

Vi arbetar idag i ordersystem så som Winserve-Online, LiftIT och Entré. Vi tar emot och förmedlar felanmälningar enligt på förhand uppsatta instruktioner, vi arbetar i bland annat ovan system men även i egenutvecklade order program om så finns. Felanmälningar kan inkomma igenom egen presentrad telefonlinje, med företagets namn som hälsningsfras.

 

winserv

Hisslarm anslutet till annan larmcentral?

Om ni har ett larmsystem anslutet till annan larmcentral så kan du välja att flytta över ditt abonnemang till oss. Önskar du koppla om ditt larm till oss betalar du ingenting till oss så länge som ditt gamla avtal löper med annan larmcentral. Kontakta oss så hjälper vi dig. Kontakta oss (klicka här)

Låt oss sköta er telefonpassning – dygnet runt

Vi erbjuder telefonpassning till små som stora företag, vill ni försäkra er om att ni inte missar några viktiga samtal och går miste om viktiga affärer?
Vill ni minska företagets kostnader för växeltjänster,  och andra telefoni tjänster?

  • Öka lönsamheten

  • Missa inga fler viktiga samtal

  • Få loggade rapporter på inkomna ärenden

  • Vi följer på förhand uppsatta instruktioner