Trygghet behöver inte vara en dyr affär.

Lövestad Larmcentral är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015, miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015 och certifierade enligt SSF 136:5. Vår huvudsakliga uppgift är mottagning och förmedling av larm samt telefontjänster till externa företag. Vi tar emot kameralarm och utför kameraövervakning till företag och privatpersoner. All personal är kontrollerad genom Polismyndighetens belastningsregister samt har undertecknat förbindelse om tystnadsplikt beträffande sekretess. Lövestad Larmcentral är en rikstäckande larmcentral som tar emot alla på marknaden förekommande larmformat. Larmcentralen är auktoriserad och certifierad enligt ovan nämnda certifieringar. Vi är en fristående larmcentral vilket betyder att vi samarbetar med bevakningsföretag och larminstallatörer över hela landet. Detta tillvägagångssätt ger dig som kund större valfrihet om någon part inte lever upp till dina förväntningar. Lövestad Larmcentral sätter alltid kunden i centrum med strävan att uppfattas som ett företag präglat av effektivitet, flexibilitet, god service, hög säkerhet och prisvärdhet.

Vad vi bland annat erbjuder.

Vi erbjuder inbrottslarm,brandlarm,driftlarm och överfallslarm för företag och privata anläggningar där våra kunder finns hos större företag, såsom butik, restaurang och detaljhandel. Vi förser även kommun, vård och skola, kritisk infrastruktur och hem av stora värden med inbrottslarm för trygghet och säkerhet.

Kundnytta är grunden för vår modell. Vi erbjuder den senaste tekniken inom inbrottsskydd, såsom inbrottslarm, överordnade system, lås- och passersystem och olika typer av kameraövervakning. Men framför allt har vi erfarenheten och kompetensen för att ta fram lösningar som vi vet fungerar för våra kunder. Vi jobbar enligt en enkel och effektiv modell: behovsanalys, projektering, installation och service. Välkommen som kund du också.

Vår affärs idé

Vår affärsidé är som oberoende larmcentral mottaga och förmedla alla typer av larm till offentliga verksamheter, publika och privata företag samt privatpersoner.

Vår huvudsakliga uppgift är mottagning och förmedling av larm samt telefontjänster till externa företag. Vi tar emot kameralarm och utför kameraövervakning till företag och privatpersoner. All personal är kontrollerad genom Rikspolisstyrelsen belastningsregister samt har undertecknat förbindelse om tystnadsplikt beträffande sekretess. Lövestad Larmcentral sätter alltid kunden i centrum med strävan att uppfattas som ett företag präglat av effektivitet,flexibilitet, god service, hög säkerhet och prisvärdhet. Drivkraften i detta är alla medarbetares engagemang, motivation och yrkeskunnande.

Varför Lövestad Larmcentral AB?

Kvalite & Miljö

Lövestad Larmcentral AB arbetar utefter ett integrerat Ledningssystem som omfattar både Kvaliet och Miljö. Vi är certifierade för kvalitet enligt ISO 9001:2015, för miljö enligt ISO 14001:2015 och för larmcentral enligt SSF 136:5.

Lövestad Larmcentral AB arbetar och verkar för ständig förbättring av företagets kvalitet och miljöpåverkan. Vi efterlever lagar, förordningar och andra ställda krav.

Vår personal genomgår kontinuerlig utbildning, personalen har genomgått miljöutbildning. Vi källsorterar för att främja miljön. Miljöaspekter ska beaktas vid inköp och energianvändning. Vi värnar om tryggheten och miljön och sätter människors säkerhet och hälsa i centrum.

Vårt kund löfte

Vi finns här för dig dygnet runt, året runt. Lövestad Larmcentral skapar säkerhet och inger trygghet genom att identifiera, analysera och förebygga risker för skador och förluster. Vi uttrycker kvalitet i vårt arbete, i mötet med kunder och med varandra.

Vi skapar förtroende för vårt kunnande och vår vilja att alltid motsvara kundernas krav och förväntningar. Kunderna ska känna att vi lyssnar och att samarbetet är okomplicerat och trivsamt.

Effektivitet

Effektivitet är att vi lyckas ha många bollar i luften, kunna fokusera och prioritera vad som är viktigt, för att klart och tydligt styra med talet och förmedla rätt information. Genom att använda tiden på rätt sätt, vara lyhörda för varandra och hjälpas åt i arbetslaget, kommer vi till snabbt och effektivt avslut. Vi ser till så att du blir nöjd.

Flexibilitet

Flexibilitet är att vi har förmåga att täcka upp för varandra, anpassa oss till olika situationer och arbetsuppgifter. Genom vår kunskapsbredd, förmåga att hantera ändringar och vårt synsätt att se möjligheter i allt vi gör, speglar bemötandet du får i form av snabb och informativ behandling. Vi skapar förtroende.

God service

Service är vad vi är – hjälpsamma, snabbtänkta, lösningsfokuserade. Genom ett vänligt bemötande som vi själva vill bli behandlad, god samordning med berörda och kloka beslut, underlättar vi för dig att komma igenom en besvärlig situation. Vi ser till så att du är i goda händer och känner dig hörd.

Hög säkerhet

Säkerhet är att lyssna och ta in, värdera riktigheten i informationen, och därmed säkerställa att vi talar med behörig person för korrekt hantering av uppgifter. Genom att ställa rätt frågor, dubbelkolla när vi känner behovet, så får vi all fakta att ta ställning till innan vi agerar snabbt och effektivt. Vi ser till så att du känner dig trygg.

Prisvärdhet

Prisvärdhet upplever du när vi levererar det vi kommit överens om, med hög effektivitet, flexibilitet och god servicenivå samt högt säkerhetstänkande. Genom att vi följer våra processer och arbetssätt och kundspecifika instruktioner ger vi dig korrekt och trevligt bemötande med snabba svarstider. Detta bekräftas av att fler nya kunder söker sig till oss varje dag.

Kontakta oss idag

Vi finns här för er säkerhet, dygnet runt, årets alla dagar.