Vårt kundlöfte

Vi finns här för dig dygnet runt, året runt.
Så här lever vi upp till vårt kundlöfte:

Effektivitet
Effektivitet är att vi lyckas ha många bollar i luften, kunna fokusera och prioritera vad som är viktigt, för att klart och tydligt styra med talet och förmedla rätt information.
Genom att använda tiden på rätt sätt, vara lyhörda för varandra och hjälpas åt i arbetslaget, kommer vi till snabbt och effektivt avslut.
Vi ser till så att du blir nöjd.

Flexibilitet
Flexibilitet är att vi har förmåga att täcka upp för varandra, anpassa oss till olika situationer och arbetsuppgifter. Genom vår kunskapsbredd, förmåga att hantera ändringar och vårt synsätt att se möjligheter i allt vi gör, speglar bemötandet du får i form av snabb och informativ behandling.
Vi skapar förtroende.

God service
Service är vad vi är – hjälpsamma, snabbtänkta och lösningsfokuserade.
Genom ett vänligt bemötande som vi själva vill bli behandlad, god samordning med berörda och kloka beslut, underlättar vi för dig att komma igenom en besvärlig situation.
Vi ser till så att du är i goda händer och känner dig hörd.

Hög säkerhet
Säkerhet är att lyssna och ta in, värdera riktigheten i informationen, och därmed säkerställa att vi talar med behörig person för korrekt hantering av uppgifter.
Genom att ställa rätt frågor, dubbelkolla när vi känner behovet, så får vi all fakta att ta ställning till innan vi agerar snabbt och effektivt.
Vi ser till så att du känner dig trygg.

Prisvärdhet
Prisvärdhet upplever du när vi levererar det vi kommit överens om, med hög effektivitet, flexibilitet och god servicenivå samt högt säkerhetstänkande.
Genom att vi följer våra processer och arbetssätt och kundspecifika instruktioner ger vi dig korrekt och trevligt bemötande med snabba svarstider.
Detta bekräftas av att fler nya kunder söker sig till oss varje dag.