Affärsidé

Vår affärsidé är som oberoende larmcentral mottaga och förmedla alla typer av larm till offentliga verksamheter, publika och privata företag samt privatpersoner.

Vår huvudsakliga uppgift är mottagning och förmedling av larm samt telefontjänster till externa företag. Vi tar emot kameralarm och utför kameraövervakning till företag och privatpersoner. All personal är kontrollerad genom Rikspolisstyrelsen belastningsregister samt har undertecknat förbindelse om tystnadsplikt beträffande sekretess. Lövestad Larmcentral sätter alltid kunden i centrum med strävan att uppfattas som ett företag präglat av effektivitet,flexibilitet, god service, hög säkerhet och prisvärdhet. Drivkraften i detta är alla medarbetares engagemang, motivation och yrkeskunnande.