FAQ Page 2017-08-25T11:42:05+00:00

Dom mest förekommande frågorna vi får

Här har vi försökt samla dom vanligaste mest förekommande frågorna vi får in till kontor och larmcentral. Finner ni inte någon lösning på just det ni söker efter, är ni välkomna att kontakta oss.

 

Kundnummer 2017-08-07T12:25:21+00:00

Hur du hittar ditt kundnummer på fakturan

Bankgiro 2017-08-07T12:22:25+00:00

Hur du hittar vårt Bankgiro nummer

OCR Nummer 2017-08-07T12:21:09+00:00

Hur du hittar OCR på din faktura

 

Faktura frågor 2017-10-18T10:39:33+00:00

Frågor avseende fakturor som inte kan avhjälpas genom detta stycket hänvisas till kontoret.

Vänligen ring kontoret vardagar mellan 08.00-17.00 Telefon: 0417-78803 alt 0417-78804

 

Det går även bra att mejla till faktura@lovestadlarmcentral.se

Avtals frågor 2017-10-18T10:40:09+00:00

Frågor avseende avtal som inte kan avhjälpas genom detta stycket hänvisas till kontoret.

Vänligen ring kontoret vardagar mellan 08.00-17.00 Telefon: 0417-78803 alt 0417-78804

 

Det går även bra att mejla till avtal@lovestadlarmcentral.se