Kvalitet och Miljö

Lövestad Larmcentral AB arbetar utefter ett integrerat Ledningssystem som omfattar både Kvaliet och Miljö. Vi är certifierade för kvalitet enligt ISO 9001:2015, för miljö enligt ISO 14001:2015 och för larmcentral enligt SSF 136:5.

Lövestad Larmcentral AB arbetar och verkar för ständig förbättring av företagets kvalitet och miljöpåverkan. Vi efterlever lagar, förordningar och andra ställda krav.

Vår personal genomgår kontinuerlig utbildning, personalen har genomgått miljöutbildning. Vi källsorterar för att främja miljön. Miljöaspekter ska beaktas vid inköp och energianvändning. Vi värnar om tryggheten och miljön och sätter människors säkerhet och hälsa i centrum.