Behöver du hälp?

Fastighetsjour, Störningsjour, Jourverksamhet

Rätt åtgärd vid rätt tillfälle.

Fastighetsjour

Vi utför och agerar idag som fastighetsjour åt flertalet fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Vid akuta händelser i er fastighet, under eller efter ordinarie arbetstid finns vi tillgängliga och behjälpliga via telefon. Vi tar emot ärendet och förmedlar till rätt åtgörare, det kan som till exempel vara el, vvs jourer eller er själva.

Driftövervakning

Ett driftlarm kan vara en kritisk punkt i en verksamhet, om informationen inte når fram till den berörda parten kan det snabbt bli en kostsam historia. Vi förmedlar driftlarm genom exempel SMS, Mail och Telefon. Larmcentralen finns bemannad året runt, dygnet runt.

Störningsjour

Vi utför och agerar idag som störningsjour åt fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar i hela landet.

Vid en eventuellt pågående störning följer vi en sedan tidigare upprättad instruktion.

Vid en pågående störning kan polis eller väktare tillkallas som exempel.

Felanmälan

Med brett kontaktnät inom bland annat EL, VVS och Glas kan larmcentralen sätta in rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Vi följer en av dig på förhand uppgjord åtgärdsinstruktion. Du som kund kan därav känna dig trygg med att rätt åtgärd blir utförd.
Varför fastighetsjour

Kontakta oss

Kontakta oss idag

Vi finns här för er säkerhet, dygnet runt, årets alla dagar.