Hisslarm

Vi på Lövestad Larmcentral AB har stor erfarenhet utav mottagning av hisslarm och felanmälningar. Vi tar emot alla kända larmformat, vi tar även emot system som utför tjänster för testlarms kontroller av utrustning i hissen om den har möjlighet att utföra detta. Vi förmedlar inkomna felanmälningar i bland annat hanteringsprogrammen LiftIt, Entré och Winserv-online.

Vi ser till att den nödställda känner sig trygg samtidigt som vi meddelar jourpersonal om det inträffade. Våra larmoperatörer finns tillgängliga dygnet runt året runt för er trygghet.

Enligt svensk lag och Boverkets regler ställs krav på att nya hissar och hissar som det utförs större renoveringar av måste ha tvåvägskommunikation till en bemannad larmcentral.

Produktblad

Här kan du ladda ner denna sidan som ett produktblad avseende hisslarm och kommunikation till larmcentral

Så här fungerar det

När ett hisslarm aktiveras skickas detta omedelbart till larmcentralen, med hjälp av förutbestämda åtgärder som satts upp gentemot hissbolag skickas rätt personer ut till platsen omedelbart. Hisslarm med talförbindelse gör att vi kan kommunicera direkt med den nödställde. Detta medför att den nödställde känner sig trygg och vet att jourpersonal är på väg.

Alla tjänster på ett och samma ställe.

Som larmcentral kan vi ta hand om alla era tjänster i fastigheten, på så sätt får ni en bättre helhetslösning och större kontroll över utgifterna.

  • Hisslarm
  • Nödtelefon
  • Fastighetsjour
  • Störningsjour
  • Felanmälningar
  • Telefonpassning
  • Testlarm

Vi arbetar idag med system som utför tjänster för testlarms kontroller av utrustningen i hissen, om den har möjlighet att utföra detta. På så sätt vet ni med säkerhet att kommunikationen mellan hissen och larmcentralen är okej.

Kommunikation

Hisslarm med talförbindelse gör att vi på larmcentralen kan kommunicera direkt med den nödställde i hissen. Detta medför att den nödställde känner sig trygg och vet att jourpersonal är på väg.

Arbetsorder

Vi arbetar idag i ordersystem så som Winserve-Online, LiftIT och Entré. Vi tar emot och förmedlar felanmälningar enligt på förhand uppsatta instruktioner, vi arbetar i bland annat ovan system men även i egenutvecklade order program om så finns. Felanmälningar kan inkomma igenom egen presentrad telefonlinje, med företagets namn som hälsningsfras.

Hisslarm anslutet till annan larmcentral?

Om ni har ett larmsystem anslutet till annan larmcentral så kan du välja att flytta över ditt abonnemang till oss. Önskar du koppla om ditt larm till oss betalar du ingenting till oss så länge som ditt gamla avtal löper med annan larmcentral. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.