Lövestad Larmcentral AB Kameracentral

För att öka säkerheten hos dig, ditt företag och dina anställda har du möjlighet att ansluta kameror till Lövestad Larmcentral kameracentral. Kameraövervakning är ett effektivt sätt att bevaka en fastighet, lokal eller ett område. Lövestad Larmcentral erbjuder dig som kund möjlighet att välja mellan olika kameratjänster. Lövestad Larmcentral kan fjärrstyra larmanläggningar. Vi har då möjlighet att säkerställa in/utpassage via ett passagesystem, dörrar eller grindar när det är obemannat hos er. Med kameror kan vi utföra rondering, vi bevakar en fastighet, lokal eller ett område. Ni som kund bestämmer hur ofta det ska utföras. Det kan vara slumpvis ett antal tillfällen per vecka, endast ett enstaka tillfälle eller enligt ett tidschema allt enligt era önskemål och era krav. Lövestad Larmcentral kan vid utlöst larm koppla upp mot kamera, larmoperatören kan då övervaka larmplatsen via sin monitor och snabbt agera och sätta in rätt åtgärd som behövs.

Kameraövervakning

Oavsett vad ni har för behov av kameraövervakning så hjälper vi er. Det kan vara allt från övervakning av en fastighet under vissa tider till att sköta in och utpassage genom grindar. Behovet av kamera övervakning ökar mer och mer i takt med att tekniken blir billigare och mer tillgänglig. Vår kameracentral bevakar idag objekt som till exempel

 • Fastigheter åt privatpersoner
 • Fastigheter åt företag
 • Grindar för in och utpassage
 • Parkerings garage och parkeringar
 • Skolor och skolgårdar
 • Kommuner och landsting

 

Har ni kameror kopplade till annan larmcentral?

Om du har kameror anslutet till annan larmcentral eller kameracentral så kan du välja att flytta över ditt kamera abonnemang till oss. Önskar du koppla om dina kameror till oss betalar du ingenting till oss så länge som ditt gamla avtal löper med annan larmcentral. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

 • Trygghet behöver inte vara en dyr affär
 • Stor valfrihet bland installatörer och vaktbolag
 • Hjälp hela vägen

 

Varför kameraövervakning?

 • Det ökar tryggheten för dig, din personal och din familj.
 • Du kan förhindra skadan långt innan den sker
 • Det avskräcker från brott
 • Du har stor möjlighet identifiera gärningsmannen.
 • Du förhindrar att brottet uppstår igen då gärningsmannen kan dömas för brott.
 • Trygghet behöver inte vara en dyr affär
 • In och utpassage kontroll
 • Hemgångs assistans
 • Portkontroll
 • Rondering

 

 

 

Den intelligenta Kameracentralen

För att öka säkerheten hos dig, ditt företag och dina anställda har du möjlighet att ansluta kameror till Lövestad Larmcentral kameracentral. Kameraövervakning är ett effektivt sätt att bevaka en fastighet, lokal eller ett område. Lövestad Larmcentral erbjuder dig som kund möjlighet att välja mellan olika kameratjänster.

Lövestad Larmcentral kan fjärrstyra larmanläggningar. Vi har då möjlighet att säkerställa in/utpassage via ett passagesystem, dörrar eller grindar när det är obemannat hos er. Med kameror kan vi utföra rondering, vi bevakar en fastighet, lokal eller ett område.

Ni som kund bestämmer hur ofta det ska utföras. Det kan vara slumpvis ett antal tillfällen per vecka, endast ett enstaka tillfälle eller enligt ett tidsschema allt enligt era önskemål och era krav. Lövestad Larmcentral kan vid utlöst larm koppla upp mot kamera, larmoperatören kan då övervaka larmplatsen via sin monitor och snabbt agera och sätta in rätt åtgärd som behövs.

Har ni kameror anslutna till annan larmcentral?

Om du har kameror anslutet till annan larmcentral så kan du välja att flytta över ditt kamera abonnemang till oss. Önskar du koppla om dina kameror till oss vänligen ta kontakt med oss så hjälper vi dig. Fyll i formuläret till höger så tar vi kontakt med er för en kostnadsfri

Ett kort urval av våra kameratjänster

Våra tjänster finns tillgängliga för privatpersoner, företag och kommuner, samt alla som vill förebygga brott och skadegörelse på ett effektivt och tryggt sätt.

Vi kan erbjuda dig som kund eller blivande kund, bland annat nedan tjänster. Har du behov av övervakning på något annat? Vänligen tveka inte och kontakta oss, vi finns där för dig.

Områdesbevakning

Med hjälp av kameror placerade runt er fastighet kan vi hålla koll på området dygnet runt, året runt.
Vi bevakar det utsatta området och tillämpar lämplig åtgärd när det behövs. Inbrottslarm kombinerat med kameraövervakning gör att vi kan verifiera om det är pågående inbrott, skadegörelse eller brand. Larmcentralen kan då snabbt vidta dom åtgärder som behövs.

 

Hemgångs assistans

Med vår hemgångs assistans kan vi följa er eller er personal vid hemgång, allt detta för att du som kund skall slippa kostnaden med en väktare på plats. Vår hemgångs assistans får dessutom era anställda samt medarbetare att känna sig trygga vid hemgång.

 

Kamerarondering

Med kamerarondering får du en lösning som förhindrar och förebygger brott dygnet runt, året runt.
Vi kan vid valda tillfällen eller slumpmässigt utföra en rondering av objektet för att se att allt är som det skall.
Vid eventuell händelse vidtar operatör vald åtgärd.

 

Styrning av grindar

Vi kan utföra fjärrstyrning av grindar och passager, det kan vara kör grindar till åkerier och företag. Det kan vara dörrar till sluss system och personal ingångar. Med denna tjänsten kan vi öppna och stänga vid leveranser, se till att personalen kan lämna och gå hem utan att någon står utanför och väntar.

 

Kamerarondering

Med kamerarondering får du en lösning som förhindrar och förebygger brott dygnet runt, året runt.
Vi kan vid valda tillfällen eller slumpmässigt utföra en rondering av objektet för att se att allt är som det skall.
Kameratjänster

Kameraövervakning har blivit en allt mer vanlig syn i samhället, samtidigt som behovet ökar blir tekniken allt mer säkrare och mer tillgänglig. Problemet som kvarstår är att vem som helst kan mer eller mindre installera ett kamerasystem idag.

Får ni ut maximalt med kapacitet av ert befintliga kamerasystem idag?

Vi på Lövestad Larmcentral AB är Auktoriserade och Certifierade vilket innebär att vi erhåller både kvalitet och kunskap. Kontakta oss så hjälper vi er med ert befintliga kamerasystem och ser över er lösning och vad vi kan erbjuda dig